CÔNG TY TNHH THANG MÁY ĐỨC ANH - Địa chỉ: Số 3 - Khu Biệt Thự Sao Đỏ, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng , Email:cty.dacom@gmail.com Hotline: 0913.575488

Liên hệ


* Họ tên:
* Email:
* Điện thoại:
* Địa chỉ:
Yêu cầu:

Thang Máy, Thang Máy Hải Phòng, Thang Máy Đức Anh Hải Phòng

Địa chỉ: Địa chỉ: Số 3 - Khu Biệt Thự Sao Đỏ, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng , Email:cty.dacom@gmail.com

Điện thoại: 0225.3518163 - Fax: 0225.3814859


Xem Thang máy Đức Anh ở bản đồ lớn hơn